Systém

 • OSTRAVSKÁ SQUASHOVÁ LIGA je rozdělena do jednotlivých lig, respektujících výkonnostní úroveň hráče.
 • V každé lize je příslušný počet skupin o 5 hráčích.
 • První nasazení hráčů do jednotlivých lig provede správce ligy na základě žebříčku z předchozího roku. Nově přihlášení hráči budou umístění do poslední ligy, mohou ale využít divokou kartu, stejně jako ostatní hráči. Žadatel divoké karty je pak jen v 1. kole vložen jako 5 hráč, aby hned nevznikaly skupiny po 6 hráčích.
 • Ligy se mohou účastnit hráči figurující na žebříčku ČASQ (Česká asociace squashe).
 • Liga se hraje 11 kol ( 1.kolo - září, 2.kolo – říjen, 3.kolo – listopad, 4.kolo – prosinec, 5.kolo – leden, 6.kolo – únor, 7.kolo – březen, 8.kolo - duben, 9.kolo - květen, 10.kolo - červen, 11.kolo - červenec,srpen.
 • Jedno kolo OSTRAVSKÉ SQUASHOVÉ LIGY trvá jeden kalendářní měsíc, pokud správce ligy neurčí jinak. Výjimku tvoří 11.kolo, kdy se hraje v měsíci červenec a srpen.
 • Na konci ligy ( po skončení 11.kola ) dojde k vyhlášení nejlepších hráčů.
 • Během každého kola odehrají hráči zápasy „každý s každým“ ve své skupině.
 • Pokud hráč v dohodnutém termínu nemůže zápas odehrát, je povinen kontaktovat hráče, s kterým má zápas odehrát a domluvit si náhradní termín zápasu. Viz. POVINNOSTI HRÁČE
 • Hráči na základě odehraných výsledků každý měsíc postupují, sestupují nebo setrvávají napříč jednotlivými ligami.
 • Pokud se hráči nedohodnou jinak, oficiálním míčem pro zápasy je Dunlop se dvěma žlutýma tečkama.
 • Každý měsíc jsou všichni hráči zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

Schéma lig

 • OSTRAVSKÁ SQUASHOVÁ LIGA se skládá z lig Mistři, Přeborníci a Nadšenci. První 4 skupiny tvoří ligu Mistrů, 5 až 12 skupina tvoří ligu Přeborníků a 13. až poslední skupina tvoří ligu Nadšenců.
 • V 1. až 6. skupině jsou 2 paralelní podskupiny ( A,B ) a v 7. až poslední skupině jsou vždy 4 paralelní podskupiny ( A,B,C,D ). Dochází tak k rychlejšímu postupu a sestupu mezi jednotlivými skupinami a ligami a lépe se vyrovnávají úrovně.
 • Ve skupinách, kde jsou 2 či 4 paralelní podskupiny jsou hráči každý měsíc náhodně nalosováni do jedné z podskupin (A,B; A,B,C,D). Tím je zaručena obměna protihráčů.
 • Z každé podskupiny postupuje 1. a 2. nejlepší hráč kola o skupinu výš a 4. a 5. hráč sestupuje o skupinu níž. Hráč, který v podskupině skončil 3., zůstává ve své skupině, ale obmění se mu soupeři. Tímto způsobem zlepšující se hráči získávají stále lepší a lepší soupeře a výkonnostní úrovně se přibližují.
 • Pokud je podskupina kvůli DIVOKÉ KARTĚ šestičlenná, zůstávají v ní 1 hráč, ten který se umístil na 3. místě (1. a 2. hráč postupuje, 4., 5. a 6. hráč sestupuje). Šestičlenná skupina tak ovlivňuje i skupiny pod ní. Vždy musejí být skupiny po 5 nebo 4 hráčích, pokud není využito DK. Pokud je podskupina čtyřčlenná, sestupuje pouze 4. hráč. Pozn: jestliže se rozhoduje, kdo sestoupí z 3. místa, když je skupina 5-ti a 6-ti členná, rozhoduje o sestupu lepší podíl setů - hráči ze 6 členné skupiny se nezapočítává nejlepší výhra v měsíci, případně vítězná skreč. Pokud budou mít oba i stejný poměr, rozhodne los. Grafické znázornění ZDE.
 • Z Nadšenců 1 postupuje na konci každého kola (z důvodu zužování schématu lig) pouze 1 hráč (vítěz skupiny).
 • Po nalosování dochází k uzavření daného kola a není možno dosadit hráče do žádné skupiny, ani v případě náhlého vypadnutí některého z hráčů. V takovém případě je výsledek uváděn jak 3:Sc. Body jsou uděleny dle tabulky.

Povinnosti hráče

 • Zaregistrovat se na stránkách www.squashovaliga.cz
 • Zaplatit startovné 650 Kč za celou ligu (od únorového kola 325 Kč), převodem na účet OSTRAVA SQUASH KLUBU. Číslo účtu 107-3884920227/0100. Účet veden u Komerční banky, pobočka Ostrava
 • Po odehrání zápasu zapsat bezprostředně výsledek na stránky www.squashovaliga.cz, prostřednictvím uživatelského účtu.
 • Předem se omluvit z utkání, pokud hráč ví, že ho nemůže z nějakého důvodu odehrát. V případě stornování termínu zápasu je hráč rušící termín povinen navrhnout termín náhradní. Pokud bude hráč delší dobu nepřítomen, je nutné o tomto předem informovat své spoluhráče.
 • Hráč má možnost kontaktovat spoluhráče za účelem změny hracího termínu. Žádat o změnu termínu lze skrze funkci "změna termínu" v hráčských profilech! Hráč rušící oběma hráči již potvrzený termín, má povinnost navrhnout do 2 dnů termín nový. V případě neodehrání zápasu do konce hracího kola, může být hráči rušícímu termín zápasu udělen záporný výsledek Sc:3.
 • Hráči jsou povinni uhradit příslušnou částku za rezervovaný kurt, dle ceníku, a to tak, že se o náklady podělí. Dále jsou povinni dodržovat provozní podmínky příslušného sportovního centra.
 • Hráč, který se nedostaví k utkání ve stanoveném čase, je povinen uhradit celou částku za zarezervovaný kurt a současně je mu udělena skreč (3:Sc).
 • Hráč, který v průběhu kola odstoupí z ligy, je povinen informovat o vzniklé situaci soupeře a zajistit zrušení zarezervovaných kurtů v příslušném sportovním centru. Neodehraná utkání jsou bodována jako skreč (3:Sc).
 • Hráči jsou povinni vyvarovat se jakýchkoliv vulgarismů a případných ataků v rámci vlastních komentářů jednotlivých zápasů.
 • Hráči nesmějí v rámci foto profilu vkládat žádné urážlivé fotografie, či jiný urážlivý obsah.
 • V případě porušení výše uvedených podmínek, nenese provozovatel zodpovědnost.

Pokuta & Černý puntík

 • V případě nedostavení se bez řádné omluvy k dohodnutému utkání, nebo nezrušení rezervace dohodnutého zápasu, popřípadě nedochvilnosti bude udělena POKUTA a současně ČERNÝ PUNTÍK.
 • O udělení postihu rozhoduje správce ligy, na základě zvážení objektivních skutečností vedoucí ke skrečování utkání.
 • O udělení postihu bude hráče informovat automaticky generovaný email, s možností odvolání.

Pokuta

 • Pokuta spočívá v povinnosti úhrady 125,-Kč za každou neodehranou půlhodinu.
 • Částka bude použita na pokrytí nákladu provozovateli příslušného sportovního centra.
 • Pokutu je nutno uhradit bezhotovostním převodem na účet správce ligy.
 • Termín pro úhradu je stanoven na 14 dní. V opačném případě nebude hráč nalosován v následujícím kole.

Černý puntík

 • ČERNÝ PUNTÍK bude graficky znázorněn v profilu hráče. V okamžiku připsání platby na účet, bude ČERNÝ PUNTÍK odstraněn.

Veškeré výše uvedené kroky vedou ke zlepšení herní morálky a zajištění korektních vztahů mezi OSTRAVSKOU SQUASHOVOU LIGOU a provozovateli squashových center.


Červená karta

 • V případě hrubého a opakovaného porušení pravidel OSL si v krajním případě správce ligy vyhrazuje právo udělit tzv. červenou kartu.
 • Červená karta může být rovněž udělena hráči, který má u svého uživatelského účtu nevyřízenou pokutu, starší než jeden měsíc.
 • Červenou kartu uděluje správce ligy a proti udělení červené karty se nelze odvolat.
 • Červená karta znamená automaticky STOP na příští hrací kolo – tzn., že hráč nebude nalosován do následujícího hracího kola.
 • Po odpykání trestu bude hráč zpátky nalosován do soutěže o jednu výkonnostní skupinu níže.

Bodové hodnocení

 • OSTRAVSKÁ SQUASHOVÁ LIGA se hraje na 3 vítězné sety do 11 bodů bez ztrát. Za stavu 10:10 je zapotřebí rozdílu 2 bodů.
 • Hraje se s míčkem Dunlop (dvě žluté tečky).
 • Hraje se podle oficiálních pravidel ČASQ ( ZDE )
 • Výsledky zápasů jsou obodovány následovně:
  • 1 bod za každý vyhraný set
  • 7 bodů za vyhrané utkání
 • Pokud se hráč bez omluvy nedostaví k domluvenému zápasu, znamená to vítězství 3:Sc (skreč) pro přítomného hráče.
 • Pokud ani jeden hráč nevyvine snahu zápas odehrát a vůbec se nezkontaktují, systém na konci kola zapíše výsledek Sc:Sc a oba hráči obdrží mínus 5 bodů.
 • Jediná oficiální cesta jak žádat o změnu termínu utkání je pomocí funkce "změna termínu utkání", která je dostupná v uživatelském účtu hráče.
 • Pokud několik hráčů ve skupině neodehraje žádný zápas, o pořadí ve skupině rozhodne aktuální pořadí v žebříčku, v extrémní situaci (shodné pořadí) rozhodne o pořadí losem správce ligy.
 • Hráč, který ohlásí delší nepřítomnost, prohrává v každém zápase Sc:3 a klesá tedy každé kolo o jednu skupinu. Po návratu do OSL může zase začít stoupat, nebo může využít Divoké karty.
 • Hráč, který po dvě kola bez omluvy neodehraje žádný zápas, bude vyřazen z ligy, bez nároku na vrácení startovného.
 • Hráč, který zruší svou účast v lize po odehrání dvou celých kol, ztrácí nárok na navrácení startovného.
 • Vedle bodů za odehrané zápasy v průběhu kola se body přidělují také za účast v dané skupině. Čím vyšší skupina, tím více bodů hráč získá. Ve skupině MISTRŮ 1 je to 200 bodů, s každou další nižší skupinou se bodový zisk snižuje o 10 bodů.
 • Body za odehrané zápasy v průběhu kola + body za účast v dané skupině se sčítají a dávají dohromady počet bodů do celkového žebříčku.
 • Do celkového žebříčku se započítává 9 nejlepších výsledků z celé sezóny. Započítané nejlepší výsledky jsou viditelné v záložce profilu "průběžné výsledky".
 • Žebříček je veden v těchto kategoriích – Vše, Mistři, Přeborníci, Nadšenci, Muži, Ženy a nad 40 let. Hráč, který odehrál min. jedno kolo ve skupině lig Mistři, nebo Přeborníci, bude automaticky zařazený do žebříčku nejvýše dosažené ligy. Na konci sezóny se vyhlašují tyto kategorie - Vše, Ženy a nad 40 let.
 • Při shodě bodů v podskupině rozhodují body ze vzájemného/vzájemných zápasů aktuálního kola, poté rozdíl setů ze vzájemného/vzájemných zápasů aktuálního kola, poté skóre míčů (rozdíl a pak počet získaných míčů) ze vzájemných zápasů aktuálního kola, poté rozdíl setů ze všech zápasů v podskupině aktuálního kola a pak rozdíl míčů ze všech zápasů v podskupině aktuálního kola. Poté pořadí v celkovém žebříčku dané sezóny. Pokud žádné z těchto kritérií nerozhodne, určí pořadí správce ligy losem.
 • Při shodě bodů v žebříčku rozhoduje celkový počet vyhraných zápasů ze všech kol, poté celkový rozdíl setů ze všech kol, poté celkový počet odehraných zápasů ze všech kol, poté celkový počet skrečovaných zápasů ze všech kol, pokud žádné z těchto kritérií nerozhodne, určí pořadí losem správce ligy.
 • Vítězem kola se stává hráč, který se v daném kole dostane na postupovou pozici ve své skupině a současně má nejvíce bodů. Pokud již v minulosti postoupil do vyšší skupiny (Přeborníci, Mistři) bude až do konce sezóny hodnocen jako hráč nejvýše dosažené skupiny.

Zápis výsledků

 • Po odehrání zápasů, zapíše vítěz utkání, může i poražený, výsledek zápasu prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 • Pokud protihráč s výsledkem nesouhlasí, má právo 5 dní na odvolání, nejpozději však do posledního dne v daném měsíci, kdy končí aktuální kolo. Pokud se do dané lhůty hráč neodvolá, považuje se výsledek za správný a bude započítán do hodnocení ligy.
 • Zapisuje se výsledek jednotlivých setů (např. 3:2)a dále body uhrané v jednotlivých setech.
 • Zápis výsledků končí o půlnoci poslední den kola, tedy poslední den měsíce, pokud správce ligy neurčí jinak.
 • Výsledky jsou zveřejněny na stránkách ligy. Pokud byl omylem zapsán špatný výsledek, lze ho v průběhu kola reklamovat u správce ligy. Po ukončení kola již nelze výsledky měnit. Pokud nebyly reklamovány, znamená to, že s nimi hráč souhlasil.
 • Pokud nebyl zadán výsledek ani jedním z hráčů, systém na konci kola automaticky zapíše Sc:Sc a oba hráči obdrží mínus 5 bodů.

Divoká karta

 • Každý nově přihlášený hráč OSTRAVSKÉ LIGY nebo stávající hráč nespokojený se svým umístěním, může zažádat o tzv. DIVOKOU KARTU.
 • Prostřednictvím DK si hráč může vybrat, do jaké ligy a skupiny chce být zařazen, poté odehraje kolo v této skupině (podskupina bude obsahovat daný měsíc 6 hráčů, každý hráč tedy odehraje 5 zápasů).
 • Poté, co si hráč DK zakoupí, je nasazen do vybrané skupiny a stává se jejím hráčem, tj. sestupuje z ní či postupuje stejně, jako ostatní hráči této skupiny (nemusí tedy skončit na 1. či 2. místě, aby se v ní udržel). Pokud se přecenil, bude postupně padat, až se zastaví na své úrovni.
 • O počtu udělených DK rozhoduje správce ligy. Při větším zájmu rozhoduje pořadí žádostí.
 • Divokou kartu lze uplatnit pouze 1x za sezónu.
 • Pokud je podskupina kvůli DK 6-členná, budou místo 2 hráčů sestupovat 3, napříč celou pyramidou (např. skupiny pod nimi obsahující 5 hráčů ve skupinách - bude padat i 3 nejhorší hráč). Postupují normálně 2 hráči. Zvýšený počet hráčů v této podskupině trvá pouze 1 měsíc.
 • Poplatek za přidělení Divoké karty činí 300 Kč. Divoká karta bude udělena až po zaplacení poplatku.
 • O Divokou kartu se žádá výhradně formulářem, který je přístupný z uživatelského účtu.

Ostatní ujednání

 • Zaregistrováním a zaplacením startovného hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a se zveřejněním výsledků na www.squashovaliga.cz, Facebooku, rádiu, na plakátech ligy umístěných v partnerských centrech, a v sportovním oznámení denního tisku.
 • V zájmu lepšího fungování soutěže si správce ligy vyhrazuje právo upravit tato pravidla v průběhu soutěže.
 • Hráč má možnost rozhodnout se, zda-li se stane členem OSTRAVA SQUASH KLUBU, pokud tak učiní, je povinen řídit se jeho platnými stanovami. (Stanovy klubu ke stažení ZDE)
 • Kontaktní údaje (emailová adresa a telefonní kontakt) uvedené v registračním formuláři budou poskytnuty hráčům příslušné skupiny.
 • Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
 • Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na organizátorech ligy.